• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативні документи

НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Конституція України
28.09.2017 року набув чинності Закон України “Про освіту" №2145-VII прийнятий Верховною радою України 05.09.2017р. та схвалений Президентом України 26.09.2017р.

Закон України “Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001року
№ 2628-ІП, зі змінами від 19 грудня 2006 року

Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 року № 789-ХІІ
Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року
№ 305

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 року № 522

Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади , лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 року № 1/9/510

Про організацію навчання учнів першого класу на базі дошкільного навчального закладу , лист Міністерства освіти і науки України від 18.06.2001 року № 1/9-231

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012 №1059

Типове положення “Про атестацію педагогічних працівників ", затверджене наказом Міністерства освіти України від06.10.2010 2010 року № 930
Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників, лист Міністерства № 1/9-44 від26.01.2011

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (інструктивно-методичні рекомендації
№ 1/9-438 від 27.08.2004 року)

Методичні рекомендації “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах" , лист Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2006 року
№ 1/9-153

Про присвоєння педагогічного звання, лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2007 року № 1/9-706

Про здійснення соціально-педагогічного патронату, лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 року № 1/9-811
Закон України № 2442-УІ “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”.
Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу, лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.2011

Методичні рекомендації “Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу” (додаток до листа МОН України від 16.08.10 року № 1/9-563).

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільному навчальному закладі, лист Міністерства від 17.08.2005 року № 1/9 - 431.
Базовий компонент дошкільної освіти
Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26
Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-454 від 02.09.2016 року "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"
Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-456 від 02.09.2016 року "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"
Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-396 від 25.07.2016 року "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах"
Лист МОН від 17.08.201 № 1/11-8268 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному роц

Інструктивно-методичні рекомендації
«Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття
дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

Законів України та законодавчих актів:

- «Про освіту»;

- «Про дошкільну освіту»;

- «Про охорону дитинства»;

- «Про засади державної мовної політики»;

- «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

- Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин;

- Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015;

- Базового компонента дошкільної освіти;

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. наказом МОН від 16.06.2015 № 641);

- Положення про дошкільний навчальний заклад (затв. постановою КМУ від 20.03.2003 № 305);

- Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (затв. наказом МОН України від 08.06.2018 р. № 609).

- Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (затв. наказом МОН України № 372 від 16.04.2018 р.)

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затв. наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234),

також інструктивно-методичними рекомендаціями:

- «Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;

- Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році;

- «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освітив 2018/2019 навчальному році» (лист МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386);

- «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396);

- «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198);

- «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період» (лист МОН України від 28.05.2012 № 1/9-413);

- «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» (лист МОН України від 19.08.2011 № 1/9-634) та іншими нормативними актами.

Кiлькiсть переглядiв: 724

Коментарi