/Files/images/307_i.jpg


Успіх сам по собі не існує.

Ви працюєте, вивчаєте необхідні вам речі.

Якщо Ви робитимете це довго і наполегливо, Ви обов`зково досягнете успіху.

Джейсон КАЛАКАНІС

Зміст та організація праці завідувача дошкільного закладу

Сучасний дошкільний навчальний заклад - складна система, яка динамічно розвивається і вимагає грамотного управління. Соціально-економічні умови і політичні процеси. кардинально змінили зміст управлінської діяльності в дошкільному навчальному закладі: зросла самостійність, а отже, і відповідальність керівників за результати.

Система управління ДНЗ може функціонувати лише тоді, коли всі її складові ланки відповідають вимогам сьогодення. Розвиток управління передбачає вдосконалення структури всієї організації навчального закладу, перехід на горизонтальний корпоративний принцип управління. Спрямованість всієї системи управління дитячим садком на кінцевий результат передбачає не лише особливу мотиваційно-цільову орієнтацію керівників ДНЗ, а й новий підхід до інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, організації, контролю і регулювання всієї діяльності.

Отже, таке управління означає виховання високомотивованих, професійно підготовлених керівників ДНЗ. Саме тому надзвичайно актуальними стають питання навчання завідувачів дитячих садків навичок управлінської діяльності та ефективної її організації. Грамотне управління дає змогу усунути невизначеність, зосередити увагу на головних задачах, добитися ефективного економічного функціонування і полегшити контроль за роботою закладу загалом.

Отже, управління ДНЗ стане ефективнішим, якщо керівники цілеспрямовано удосконалюватимуть себе і паралельно своїх співробітників.

Управлінські функції

Діяльність керівника з управління сучасним дошкільним навчальним закладом реалізується через низку управлінських функцій, які розкривають характер його професійної діяльності.

1. Інформаційно-аналітична функція. Оновлення управління дошкільним навчальним закладом найперше пов`язують з формуванням системи інформаційно-аналітичної діяльності як основного інструменту управління.

2. Мотиваційно-цільова функція розглядається з позиції характеристики цілей і механізмів освіти. Вважають, що вибір мети - найбільш творча частина управління.

3. Планово-прогностична функція. Планування і прогнозування полягають у визначенні зон найближчого розвитку дитячого садка в конкретних умовах педагогічного аналізу.

4. Організаційно-виконавча функція. Ця функція управління передбачає виконання низки послідовних дій: вивчення стану питання; постановка мети і визначення конкретних задач; планування самої справи; добір оптимального змісту, форм, методів майбутньої діяльності; створення умов для виконання цієї роботи; розстановка людей і постановка перед кожним виконавцем конкретної задачі; створення певної налаштованості на роботу; безпосередня допомога у реалізації тієї або іншої справи; аналіз перебігу і результатів конкретної справи.

5. Регулятивно-корекційна функція. Ругулювання і корекція означають підтримку всієї системи навчального процесу в заданому рівні і подальше переведення її в новий якісний стан.

6. Контрольно-діагностична функція. Розглядаємо контроль як вид управлінської діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 4813

Коментарi

  • DrePapy

    2018-02-02 14:26:54

    Que Es Cialis O Levitra Propecia Dosage Hair Loss Androgenetic Alopecia [url=http://tadalafbuy.com]cialis[/url] Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie En Ligne En Germany Clomid Mal De Nombril Ajanta Kamagra...

  • Tanneroxync

    2017-02-14 00:46:48

    Acai Berry - Exactly Why Is Acai Berry Supplement Good For You? Is employ this product certified fair trade? There are many copycat companies since are creating products that happen to be low in quality , nor use essentially the most beneficial process of extracting the juice around the berries. Most because they came from are concered about their bodies know when thinking about the health benefits of acai berry products. They are used for hundreds of years in South america by ancient medicine adult men...