• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка завідувача

/Files/images/DSC01613.JPG

Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити їх щасливими.
О.Уальд

РОЗИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ В РЕАЛІЗАЦІІ
ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ
БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Щербак Віта Петрівна ЗДО №3

Державна освітня політика України в умовах сьогодення визначає пріоритетні напрями в діяльності освітньо-виховних закладів. З-поміж інших декларується створення умов для становлення творчої, ініціативної, самостійної особистості – громадянина України з активною життєвою позицією. Ця робота бере початок у дошкільному навчальному закладі.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає вимоги до змісту дошкільної освіти, головна з яких – допомогти дитині в оволодінні наукою життя, набути відповідної життєвої компетентності. Цю місію в дошкільному навчальному закладі виконує вихователь – особа, якій батьки довіряють виховання своєї дитини, а держава покладає відповідальність за якісне набуття нею в період дошкільного дитинства відповідного змісту освіти.

Сучасний дошкільний навчальний заклад потребує вихователя, який готовий працювати в умовах інноваційних змін, що відбуваються в освіті, продукувати нові ідеї щодо організації педагогічного процесу, ініціювати та реалізовувати творчі проекти, проявляти творчі уміння, створювати таке освітнє середовище, яке було б комфортним для дитини, сприяло розкриттю її потенційних можливостей розвитку, виховувало творчу особистість.

Ідеться про вихователя-дослідника з новим педагогічним мисленням, креативного фахівця, гуманіста й оптиміста за переконанням, який бачить дошкільне дитинство в усій його унікальності, а дошкільний навчальний заклад – у різноманітності творчих підходів до виховання дітей. Такий вихователь уміє знаходити в роботі з дітьми нові ресурси, продукувати ефективні форми, способи спілкування та взаємодії з ними.

Педагогічна творчість, характеризується, як творчість яка здатна допомогти людині пізнати свій внутрішній світ, насамперед свій розум, напружити інтелектуальні сили, навчити її розуміти і творити красу своєю працею, своїми зусиллями. Специфічним є не тільки предмет педагогічної творчості – дитина, яка росте і розвивається, але і її основний “інструмент” – особистість самого педагога-творця. Зауважимо, що тільки в акторській і педагогічній професії зустрічається цей унікальний збіг особистості та інструменту. Особливістю педагогічної творчості є те, що педагог реалізує свої особистісні і професійні творчі потенції засобом творення особистості дитини.

Практика доводить, що високий рівень розвитку творчої активності педагога є найважливішою умовою формування творчої активності дитини-дошкільника. Робота вихователя дошкільного навчального закладу – це діяльність, яка характеризується захопленістю справою, мобільністю, здатністю до інноваційної педагогічної діяльності, проявом творчого натхнення.

Педагоги легко налагоджує стосунки з кожною дитиною як потенційно творчою особистістю в процесі їхніх спільних багаторазових ігрових, пошукових, продуктивних дій у різних сферах дитячої діяльності (грі, навчанні, малюванні, конструюванні, ліпленні тощо).

Педагогічну творчість вихователя ми розглядаємо як складну, різнобічну, інтеграційну діяльність, метою якої є досягнення оптимальних результатів у вихованні та навчанні дошкільників, що досягається шляхом пошуку неординарних, оригінальних і продуктивних способів розв’язання задач професійної діяльності .

У своїй роботі ми виходимо з того, що педагогічна творчість вихователя – це самореалізація його індивідуальних, психологічних, інтелектуальних сил і здібностей, яка проявляється в нестандартних підходах до організації виховання і навчання дошкільників, в розробці нових методів, прийомів, форм педагогічної взаємодії, у використанні різноманітних засобів у їх оригінальному поєднанні, в ефективному використанні наявного досвіду педагога в нових умовах, доцільній педагогічній імпровізації, в умінні бачити варіанти вирішення однієї і тієї ж проблеми, в умінні трансформувати теоретичні положення, методичні рекомендації в конкретні педагогічні дії.

Слайд 7

Результатом творчої діяльності вихователя є нові ефективні форми, методи роботи з дошкільниками; оригінальне навчально-методичне забезпечення занять, яке створив педагог; цікавий творчий проект, що реалізовано в педагогічному процесі; конспект комбінованого заняття; проведене свято, дитяча розвага; естетично оформлена групова кімната, яка перетворилася в потужне розвивальне середовище

У творчого педагога і діти – творчі. Відтак творчі досягнення вихованців: малюнки, конструкції, аплікації, створенні дітьми образи героїв театралізованих вистав; придумані казки тощо – це плоди його натхненої роботи.

Отже, маємо підстави стверджувати, що педагогічна творчість вихователя – це водночас і процес, і результат у подоланні себе вчорашнього, оновлення й удосконалення у професійній діяльності. Позитивні почуття та емоції, якими сповнений педагог, не лише стимулюють подальший прояв творчої активності, але й відволікають від стресогенних факторів професійної діяльності. А це – дієве застереження від стресів і попередження виникнення синдрому професійного самовигорання. Творчий тип особистості педагога дошкільного навчального закладу зі своєрідною для нього манерою педагогічної діяльності формується під взаємним впливом його індивідуальних особливостей, соціокультурного середовища, процесу опанування професією. І цей процес – безперервний.

Постає питання: де і як виявляє вихователь дошкільного навчального закладу творчість у роботі?

Насамперед, творчість наших вихователів має місце в організації педагогічного процесу у віковій групі, у якій він працює. Ідеться про щоденне його моделювання, а саме: складання календарних планів освітньої роботи з дітьми; творення естетичної привабливості приміщення вікової групи; вибудова педагогічної взаємодії з дітьми та їхніми батьками; удосконалення добре відомих і творення нових педагогічних методів і прийомів (методик); систематичне оновлення ігрового і розвивального середовища в групі; пошук неординарних, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, форм роботи з ними (цікаві мандрівки, дитяче експериментування, гурткова робота, творчі проекти тощо); впровадження сучасних педагогічних технологій у практику роботи з дошкільниками, пропускаючи їх через призму своєї індивідуальності; вибір доцільних та ефективних способів стимулювання творчості дітей та їхніх батьків; оригінальне розв’язання методичних питань (методичний супровід педагогічного процесу з елементами педагогічної інновації); інноваційна діяльності вихователя тощо.

Слід відмітити, що з жовтня цього навчального року молодші та середні групи почали працювати за програмою «Впевнений старт».

«Впевнений старт» якісно новий документ, розроблений для забезпечення успішного розвитку дитини на перед шкільному етапі життя. Матеріал програми узгоджений із положеннями базового компоненту дошкільної освіти, він сприятиме створенню фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи та надає педагогу величезний простір для творчості.

Творчого підходу вимагає і організація різних видів діяльності дітей. Вихователь є організатором дитячої діяльності і має прагнути вміло здійснювати керівництво різними її видами аби забезпечити всебічний розвиток кожної дитини, зокрема творчий.

Співпраці з дітьми передує попередня підготовка: написання конспекту занять, розробка творчого проекту, створення нового дидактичного матеріалу, продумування різних форм роботи з дітьми за усіма освітніми лініями програми, створення різних куточків розвивального середовища групи, добір іграшок, підготовка демонстраційного і роздаткового матеріалу для занять тощо.

Вихователь покликаний навчити дітей сприймати і розуміти прекрасне у світі: природу, музику, поезію, мистецтво. Він повинен бути завжди цікавим, уміти грати в театрі, перевтілюватися в образ казкового героя, гратися, співати і танцювати з дітьми, малювати, ліпити, майструвати, вишивати і, що найважливіше, відчувати дитячий світ.

Потужним засобом розвитку творчості у дошкільному віці вчений розглядав пошукову діяльність, в якій проявляється природна допитливість, активність, творча трансформація дитиною нових знань і досвіду.

Основним критерієм педагогічної творчості є результативність, однією з форм якої є друкування власних доробків на шпальтах освітянських видань.

Таким є наше бачення основних напрямків педагогічної творчості вихователя дошкільного навчального закладу та умов, що забезпечують високий рівень самоорганізації педагога в його професійній діяльності, сприяють руху до вільної самореалізації і творчості.

Звіт керівника за 2021-2022 н.р.

(07.06.2022р.)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних , загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» звітую про свою діяльність за 2021 - 2022 н.р. перед педагогічним колективом, батьківським комітетом та громадськістю.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Веселка» знаходиться у підпорядкуванні управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, розташований за адресою провулок Івана Гонти, 11-а.

Дошкільний навчальний заклад знаходиться в типовому приміщенні. Стан матеріально-технічних умов в дошкільному закладі задовільний.

Організація навчально-виховного процесу в закладі здійснюється відповідно до Закону України « Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки», та корекційних програм.

Провідною діяльністю в дошкільному закладі є пошук власного стилю, забезпечення особистісно-орієнтованої моделі організації педагогічного процесу. Методична робота в дошкільному закладі в 2021 - 2022 н.р. була спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань:

- забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

- продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно-патріотичного виховання;

- забезпечити удосконалення роботи щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом впровадження інноваційни методик і технологій;

- формувати у дітей екологічну свідомість, навички практичного життя, готовність до взаємодії з навколишнім світом.

З даних проблем були проведені педагогічні ради.

В дошкільному закладі було проведено методичне об'єднання для вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів містав режимі Zoom-конференції з проблеми: «Технології дистанційного навчання; можливості вчителя-логопеда».

При Комунальному навчальному закладі Київської обласної ради «Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів» пройшли курси підвищення кваліфікації педпрацівники: завідувач У доборі форм і методів організації роботи педагоги проявляють власну ініціативу, творчість, самостійний пошук.

Вчитель-логопед Бойко Л.П. взяла участь у II щорічній Всеукраїнській конференції «Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та проблеми», у міжнародній конференції з супроводу дітей із інвалідністю та підтримки їхніх родин «Кращий старт».

Вчитель-логопед Бондаренко Н.В. брала участь у IV всеукраїнському семінарі для педагогів дитячих центрів «Щаслива родина»; фестивалі педагогічних ідей для корекційних педагогів; конференції «Немовленнєві діти».

Педагоги дошкільного навчального закладу висвітлили свій досвід роботи на шпальтах всеукраїнських видань.

№ з/п

Прізвище імя, по батькові педагога

Посада

Форма роботи, назва публікації, видання (фахове, місцеве тощо), №, рік

1

Максимчук Віта Оленсандрівна

вихователь

Конспект заняття «Фантазуєм, оживляєм – гарних друзів потім маєм!» БВДС №5`2021

2

Колногузенко Людмила Володимирівна

вихователь

Конспект ранкових зустрічей «Горобинонька у різні пори року»

БВДС №5`2021

3

Щербак Віта Петрівна

завідувач

Еколабораторія на підвіконні (з досвіду роботи)

БВДС №1`2021

4

Кірюшкіна Ольга Іванівна

вихователь-методист

Еколабораторія на підвіконні (з досвіду роботи)

БВДС №1`2021

5

Глеваська Надія Василівна

вихователь

Конспект ранкових зустрічей «Веснянки, гаївки»

БВДС №1`2021

6

Хворостяна Людмила Антонівна

вихователь

Конспект заняття «Велика родина бабусі Цибулини» БВДС №1`2022

7

Паламарчук Ліда Павлівна

вихователь

Лабораторія творчих проектів «Екочубчики» БВДС №1`2021

В дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для комфортного перебування дітей дошкільного віку. Розвивальне середовище закладу доцільне, зручне, інформативне, створює образ того чи іншого процесу, налаштовує на позитивні емоції, добре впливає на світосприйняття і самопочуття, забезпечує гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом. Педагоги організовували життя в групі так, щоб діти могли гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями іграшок та ігор, адже гра провідний вид діяльності дітей.

Фізичний розвиток дітей - пріоритетний напрям у роботі дошкільного закладу. Завдання і зміст фізичного виховання визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою «Українське дошкілля». Здійсненню завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку сприяє створення оптимального рухового режиму, наявність інструктора з фізкультури, спортивної зали та спортивного майданчика.

Колектив закладу, реалізуючи програму «Українське дошкілля», велику увагу приділяє формуванню у дітей знань, умінь, навичок по відношенню до навколишнього світу. Успішно впроваджувався проект «Використання дошкільного мультимедійного контенту для дошкільної освіти «KM MEDIA Ed Proft» та нова освітя програма «Впевнений старт».
Впроваджуються інноваційні процеси в освітню діяльність дошкільного закладу, а саме: використання альтернативної методики Миколи Зайцева по навчанню дітей дошкільного віку читанню. Педагоги закладу створили парціальну програму «Навчання дітей старшого дошкільного віку читанню за методикою Миколи Зайцева» (схвалена науково-методичною радою КОІПОПК від 03.02.2022 р., протокол № 1), яка спрямована на орієнтацію дошкільників на опанування складовим аналітико-синтетичним способом навчання читання.

З метою забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів педагогічні працівники продовжували впроваджувати в практику роботи дошкільного закладу нові форми взаємодії між дитячим садком та школою.

Протягом навчального року працівники дошкільного закладу на практиці утверджували пріоритетність дошкільної ланки в єдиній системі неперервної освіти, основним важелем якої є своєчасне становлення і повноцінний розвиток особистості.

З метою розвитку природних нахилів, здібностей, інтересів дітей та побажань батьків протягом року функціонували гуртки «Читайлик» (навчання дітей читанню), «Веселі музиканти» (музичне виховання), «Веселкові барви» (образотворча діяльність). Діти та педагогічні працівники дошкільного закладу прийняли участь у міському шаховому турнірі та фестивалі дитячої творчості «Веселі нотки».

Протягом навчального року в дошкільному закладі продовжувалась робота по впровадженню інформаційних технологій з освітній процес. Для представлення інтересів дошкільного закладу в глобальній мережі, отримання доступу користування інтернетом до інформаційних та наукових ресурсів, розвитку зв'язків з іншими закладами освіти, отримання оперативної інформації всіма учасниками освітнього процесу працював Веб-сайт дошкільного закладу.

Педагоги пройшли навчання в Міжнародній комп`ютерній академії ITSTEP.

Педагоги дошкільного закладу уміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб. На сайті представлена інформація не тільки про роботу дошкільного закладу в цілому, а й висвітлена робота кожної вікової групи. Але ще залишається проблемою недостатність комп'ютерів для забезпечення організації освітньо-виховного процесу на належному рівні в умовах інформаційної освіти.

Дошкільний заклад повністю забезпечений педагогічними кадрами. Педагогічний колектив складає 33 особи, з них:

· Повна вища педагогічна освіта 13 (40%);

· Неповна вища педагогічна 20 (60%);

За результатами атестації:

· Спеціаліст вищої категорії – 7 ( 21%);

· Спеціаліст першої категорії – 1 (3%);

· Спеціаліст другої категорії – 2 (6%);

· Спеціаліст - 7(21%)

· Звання «вихователь-методист» - 4 (9%);

· Звання «старший вихователь» - 1 (3%)

· Звання «старший вчитель» - 1 (3%)

· 11 тарифний розряд – 16 (49%);

Підбір і розстановка педагогічних кадрів має велике значення як у роботі з дітьми так і колективу в цілому. При комплектуванні груп педагогічними кадрами враховуємо психологічну сумісність педагогів, рівень їх професійної майстерності, досвід роботи, ділові якості тощо. Адміністрацією закладу створюються необхідні умови, які сприяють росту та удосконаленню професійної майстерності педагогів. Стимулювання якості педагогічного процесу, підвищенню відповідальності педагогічних працівників за результати виховання дошкільників сприяє планове, один раз на п'ять років, проведення атестацій педагогічних працівників.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826 «Порядок медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах». Обслуговування дітей в ДНЗ включає проведення обов'язкових медичних оглядів. Медичне обслуговування здійснюється сестрою медичною старшою Маковецькою Н.М., сестрою медичною старшою Рейзлер Н.М..

Медичні працівники дошкільного закладу щорічно проводять моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надають їм невідкладну медичну допомогу, організовують і проводять медичні огляди, у тому числі, поглиблені, профілактичні та лікувально-оздоровчі заходи, оцінюють їх ефективність, здійснюють контроль за виконанням санітарно- гігієнічного та протиепідемічного режиму, стежать за вчасним проходженням працівниками медоглядів.

Протягом 2021-2022 року,в період карантину, в дошкільному навчальному закладі забезпечувалися протиепідемічні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19).

Харчування дітей з дошкільному закладі проводиться відповідно до Норм харчування та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку затв. постановою КМУ від 24.03.2021 № 305 . Медична сестра з дієтичного харчування регулює важливі питання організації харчування дітей, санітарно-гігієнічні вимоги до продуктів харчування та порядку роботи харчоблоку, сприяють покращення якості та ефективності організації харчування вихованців,розробила нове перспективне меню.

В дошкільному закладі створені безпечні умови перебування дітей та дорослих у відповідності з Інструкцією з охорони безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі. Організація роботи з питань охорони праці, пожежної безпеки здійснюється згідно вимог техніки безпеки, пожежної безпеки та посадових інструкцій. Протипожежний стан закладу задовільний. Протягом навчального року інструктаж з працівниками здійснювався згідно графіка. Травматизму за 2021-2022 н.р. серед дітей та працівників ДНЗ не зареєстровано.

В закладі створено найпростіше укриття для учасників освітньо-виховного процесу,облаштоване всим необхідним обладнанням.

Основна концепція, якої дотримується колектив дошкільного закладу в своїй діяльності: любов і повага до кожної дитини. Працівники закладу докладають багато зусиль для створення психологічного комфорту, щоб діти відчували себе щасливими, зрозумілими, захищеними.

Важливим напрямком своєї діяльності адміністрація та колектив закладу вважає співробітництво з родинами вихованців. Враховуючи умови сьогодення, для покращення освітньо-виховної роботи, матеріально-технічної бази, для конкурентно-спроможності в умовах ринкової економіки великий внесок в роботу ДНЗ зробили батьки вихованців. В дошкільному навчальному закладі функціонує благодійна організація «Благодійний фонд «Веселка в долоньках»» відомості про діяльність якої можна знайти на сайті fond.osvita-bmr.com.

Всі матеріальні цінності оформлено документально згідно вимог бухгалтерського обліку.

Адміністрація та батьківський комітет дошкільного закладу систематично проводили звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічним колективом, радами та батьківською громадськістю. Інформація про звітування висвітлюється щомісячно на сайті ДНЗ в рубриці «Фінансова звітність».

Завдяки спільній злагодженій роботі батьків, спонсорів та працівників дошкільного закладу покращена матеріально-технічна база дошкільного закладу. За рахунок бюджетних коштів здійснено передплату періодичних видань на суму 500 грн., закуплено медикаментів та медичного обладнання на суму 2500 грн , для прання білизни були виділені миючі засоби на суму 16593.93 грн.

Але ще є ряд проблем, які потребують фінансування:

· капітальний ремонт фасаду

· реконструкція покрівлі;

· капітальний ремонт тіневих навісів;

· заміна труб в підвальному приміщенні;

· встановлення автоматичної пожежної сигналізації.

Всі звернення та пропозиції батьків до адміністрації закладу вчасно розглядалися та оперативно вирішувалися.

Аналізуючи професійні досягнення та проблеми навчального заклад)', плануючи роботу на новий навчальний рік, нами буде враховано всі аспекти розвитку, виховання й навчання дітей. План роботи дошкільного закладу на 2022 - 2023 навчальний рік - надійний путівник у реалізації поставлених питань.

·

Кiлькiсть переглядiв: 1038

Коментарi